Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у ІІ кварталі 2017 року

Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у ІІ кварталі 2017 року

У IІ кварталі 2017 року економіка України зросла на 2.3% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2.5% р/р у І кварталі. Про це свідчать уточнені дані Державної служби статистики України. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0.6% порівняно з попереднім кварталом.

Темпи зростання реального ВВП перевищили оцінки Національного банку, опубліковані в Інфляційному звіті за липень 2017 року.
В першу чергу зростанню економіки у цей період сприяло поліпшення фінансового стану підприємств та їх ділових очікувань, внаслідок чого підвищилась інвестиційна активність бізнесу. За підсумками ІІ кварталу зростання інвестицій в основний капітал у ІІ кварталі прискорилося до 23.7% р/р, незважаючи на підвищення бази порівняння.
Також відчутно прискорилося зростання приватного споживання домогосподарств – до 6.9% р/р. Цьому сприяло підвищення реальної заробітної плати та поліпшення споживчих настроїв. Однак в умовах стриманої фіскальної політики відновилося падіння споживчих витрат сектору загального державного управління (на 7.8% р/р).
Збільшення внутрішнього попиту сприяло нарощенню активності в більшості ключових видів діяльності, зокрема:
 прискорилося зростання валової доданої вартості (ВДВ) будівництва (до 28.8% р/р) та торгівлі (до 3.8% р/р);
 тривало зростання ВДВ секторів послуг, за винятком тих, які переважно фінансуються видатками бюджету (освіта, охорона здоров’я, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок);
 у промисловості, попри труднощі в згаданих вище гірничо-металургійному комплексі та енергетиці, суттєво поліпшилися показники виробництва інших галузей, зокрема машинобудування. Відповідно, прискорилося зростання ВДВ переробної промисловості (до 4.2% р/р).
Водночас погіршилися показники зовнішньої торгівлі. Поглиблення падіння експорту (до 2.1% р/р) відображало наслідки припинення торгівлі з неконтрольованими територіями, а прискорення зростання імпорту (до 4.6% р/р) відбулось за рахунок вищих обсягів закачування природного газу порівняно з відповідним періодом минулого року, а також зростанням інвестиційного та споживчого попиту.
В той же час, хоча економіка у IІ кварталі продовжувала зростати, темп її росту сповільнився. Уповільнення росту ВВП відповідало очікуванням Національного банку, і пов’язано із адаптацією підприємств гірничо-металургійного комплексу та енергетики до нових умов діяльності, в яких вони опинилися внаслідок розриву торговельно-транспортних зв’язків на сході країни. Крім того, поглибилося падіння в сільському господарстві, як за рахунок подальшого спаду у тваринництві, так і через пізніший старт збиральної кампанії цього року порівняно з минулим.
Незначне уповільнення приросту економіки продовжиться і в другому півріччі.
У цей період традиційно зростає вага рослинництва. Цього року очікується високий врожай, який однак буде дещо меншим порівняно з рекордним попереднім роком.
В окремих видах діяльності зростання сповільниться на тлі підвищення бази порівняння. Насамперед це буде помітно у будівництві та інших видах діяльності, що залежать від інвестиційної активності.
Інвестиційний попит при цьому залишиться високим. Про це зокрема свідчать ділові очікування підприємств, які в III кварталі 2017 року були найвищими з середини 2013 року.
Також поліпшується цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, що відображається в нарощуванні випуску металургійними підприємствами.
В цілому, поточна динаміка показників реального сектору та результати першого півріччя 2017 року свідчать про збільшення ймовірності того, що економічне зростання за підсумками 2017 року перевищить прогноз Національного банку (1.6% р/р), оприлюднений в Інфляційному звіті за липень 2017 року.