Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Смерть пацієнтки у медичному закладі «Сіті Клініка»: СКАРГА у зв’язку з порушенням закладом охорони здоров’я будівельних норм

Смерть пацієнтки у медичному закладі «Сіті Клініка»: СКАРГА у зв’язку з порушенням закладом охорони здоров’я будівельних норм
10444 ПЕРЕГЛЯДІВ
  Державна архітектурно-будівельна інспекція України Адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26   Копія: Кабінет МіністрівУкраїни Адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2   Зацікавлена особа (скаржник): Шестопалов Володимир Вікторович Адреса:03083, м.Київ, вул.Адмірала Ушакова 36-а Конт. тел.: +3 8067 719 48 36  
«12» березня 2021 року  

 

СКАРГА

у зв’язку з порушенням закладом охорони здоровя будівельних норм

Я, громадянин України, Шестопалов Володимир Вікторович, 22.04.1970 року народження, паспорт серії СН 195528 виданий 20.04.1996 року Московським РУ ГУ МВС України у м. Києві, РНОКПП –2567906817 є чоловіком Шестопалової Олени Володимирівни 15.06.1972 року народження, яка проходила гінекологічне лікування у Медичному центрі «Сіті Клініка» (ТОВ «МЕД-ГРУП», код ЄДРПОУ – 41024777, ТОВ «ЕЙР КЛІНІКА», код ЄДРПОУ - 43746706)  у 2017 – 2020 роках (надалі – Клініка).

21.12.2020 року Шестопаловій О.В. у даній Клініці було проведено гінекологічну операцію, а саме: ревізію черевної порожнини, адгезіоліз, розкриття сальпінгксів, двобічну тубектомію (видалення фаллопієвих труб), резекцію ендометріоми лівого яєчника, дренування черевної порожнини.

У зв’язку з проведенням медичними працівниками Клініки незапланованого хірургічного втручання із видалення фаллопієвих труб, надання медичних послуг неналежної якості, 22.12.2020 року пацієнтка відчула різке погіршення самопочуття та працівниками Клініки було викликано швидку допомогу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, яка проводила інтенсивну терапію і реанімаційні заходи. Однак, врятувати життя молодої жінки не вдалось та була констатована її смерть.

Разом з тим, я, Шестопалов В.В., вважаю, що причиною передчасної смерті його дружини - Шестопалової О.В. стало в тому числі порушення Клінікою будівельних норм, стандартів та правил при будівництві  (реконструкції) та організації діяльності закладу охорони здоров’я, що унеможливило оперативний доступ працівників швидкої медичної допомоги до приміщення Клініки для надання невідкладної медичної допомоги Шестопаловій О.В.

Зокрема зазначає наступне:

Згідно ст.37 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», медичні працівники зобов'язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу у разі виникнення невідкладного стану людини. Однак, дана медична допомога медичними працівниками Клініки та працівниками швидкої медичної допомоги вчасно надана не була, в тому числі через недотримання Клінікою вимог ДБН В.2.2-10:2019 «Будинки і споруди ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» щодо організації простору у закладі охорони здоров’я, ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд», тощо.

Зокрема, згідно ДБН В.2.2-10:2019 «Будинки і споруди ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»:

-         відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії необхідно передбачати в багатопрофільних, спеціалізованих лікарнях, лікарнях екстреної медичної допомоги та інших закладах стаціонарного лікування, у складі яких є операційні блоки. Відділення (палати) інтенсивної терапії новонароджених слід передбачати в акушерсько-неонаталогічних стаціонарах (перинатальних центрах, пологових будинках) та дитячих лікарнях (п. 8.2.6.);

-        заклади охорони здоров’я мають бути спроектовані, зведені та обладнані таким чином, щоб попередити ризик отримання пацієнтами та персоналом травм при пересуванні всередині і біля закладу охорони здоров’я (п.6.3.1.);

-        в умовах нового будівництва рівень підлоги входів в будівлі закладів охорони здоров’я приймається на рівні позначки тротуару біля входу в будівлю. В умовах реконструкції допускається обладнувати входи пандусом (при висоті перепаду до 40 см) або іншим пристроєм для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40, що забезпечує можливість підйому людей з інвалідністю на рівень входу до будівлі, його 1-го поверху або пр ДБН В.2.2-10 :2019 17 ліфтового холу. Такий вхід повинен бути захищений від атмосферних опадів; перед ним слід влаштовувати майданчик розміром не менше 1 м х 2,5 м з дренажем. В місцях, де змінюється спосіб переміщення пацієнта (пішки, візок, каталка) згідно медичного завдання передбачаються зони або приміщення для зберігання інвентаря, що мають на меті покращення та підтримку мобільності пацієнта, його незалежної діяльності (п.6.3.2.);

-        розташування відділення повинне забезпечувати швидку комунікацію з відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, операційним та рентгенологічно-діагностичним відділеннями, вузлом вертикальної внутрішньолікарняної комунікації (ліфти), а також бути доступним для осіб з інвалідністю (п.8.2.2.6);

-        заклади охорони здоров’я висотою два поверхи і більше мають бути обладнані пасажирськими, вантажними ліфтами і ліфтами для лікувально-профілактичними закладами. В кожному протипожежному відсіку слід передбачити не менше ніж один пожежний ліфт згідно з ДСТУ 7201, ДСТУ-Н Б В.2.2-38. В кожному протипожежному відсіку слід передбачати не менше ніж один пожежний ліфт згідно з ДСТУ 7201, ДСТУ–Н Б В.2.2-38. Під час проектування ліфтів необхідно виконувати вимоги ДБН В.2.2-9 15.7.2 За відсутності у будинку ліфтів і неможливості влаштування пандуса, слід передбачати встановлення спеціального підйомника або ліфта, пристосованого для індивідуального користування відвідувачами на кріслах-колясках та маломобільних відвідувачів з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9. Виходи з нього слід розташовувати в рівні поверхів, що мають приміщення, які відвідують люди з інвалідністю. 15.7.3 Евакуацію осіб з інвалідністю та маломобільних відвідувачів влаштувати за допомогою пожежних ліфтів, які передбачено в кожному протипожежному відсіку (п.15.7.1.).

Відповідно до ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд», житлові будинки та громадські будівлі та споруди слід обладнувати пасажирськими ліфтами та підйомниками (нахиленими або вертикальними піднімальними платформами) у випадку розміщення приміщень на поверхах вище або нижче поверху основного входу до будівлі.

Згідно п.14 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 року №285, хірургічні втручання (планові та невідкладні), виконання яких потребує стаціонарних умов, ліцензіат повинен здійснювати на матеріально-технічній базі закладів охорони здоров’я, які надають відповідний вид медичної допомоги:

-        в операційних блоках, які повинні бути ізольовані від усіх груп приміщень закладу охорони здоров’я і мати доступне сполучення з приміщеннями відділень анестезіології та реанімації, палатними відділеннями хірургічного профілю, приймальним відділенням;

Разом з тим, дані вимоги Клінікою протиправно дотримані не були.

У приміщенні Клініки за адресою: м. Київ, вул. А.Ахматової, 46-А, операції проводяться на 3 поверсі приміщення, при цьому відсутній ліфт, пандус, а пацієнти змушені користуватись лише слизькими сходами.

Такі умови унеможливлюють надання швидкої медичної допомоги хворим у разі виникнення невідкладних станів та залучення сторонніх спеціалістів (як це було у випадку з Шестопаловою О.В.), екстремальних  ситуацій та необхідності здійснення евакуації пацієнтів, що загалом порушує права осіб з обмеженими фізичними можливостями, пацієнтів у післяопераційний період, тощо.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у: виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі - об’єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв’язку.

Підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення. (ст. 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 року №285, забезпечити умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень є обов’язком ліцензіата.

Однак, даним закладом охорони здоров’я повністю проігноровані дані законодавчі положення щодо доступності приміщення для осіб з обмеженими фізичними можливостями, що є неприпустимим та така халатність може коштувати людське життя.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про містобудівну діяльність», державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Державний архітектурно-будівельний контроль замовників будівництва, які є фізичними особами, здійснюється відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб. Порядок здійснення архітектурно-будівельного контролю визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.5 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю затвердженого постановою КМУ від 23.05.2011 року №553, державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачена планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Підставами для проведення позапланової перевірки є: подання суб'єктом містобудування письмової заяви про проведення перевірки об'єкта будівництва або будівельної продукції за його бажанням; необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів; виявлення факту самочинного будівництва об'єкта; перевірка виконання суб'єктом містобудівної діяльності вимог приписів органів державного архітектурно-будівельного контролю; звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності; вимога правоохоронних органів про проведення перевірки.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а у разі потреби може бути одноразово продовжений за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю чи його заступника не більше ніж на два робочих дні.

Згідно п.11 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю затвердженого постановою КМУ від 23.05.2011 року №553, посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю під час проведення перевірки мають право: складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону;  у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; зупинення підготовчих та будівельних робіт; проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

Посадові особи органу державного архітектурно-будівельного контролю під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язані:

у повному обсязі, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль у межах повноважень, передбачених законодавством;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання та фізичними особами;

ознайомлювати суб'єкта містобудування чи уповноважену ним особу з результатами державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема за допомогою електронного кабінету, у строки, передбачені законодавством;

надсилати повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкту містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку, зокрема електронного кабінету, або вручати особисто під розписку керівнику суб’єкта містобудування чи його уповноваженій особі із зазначенням дати початку та дати закінчення перевірки не пізніше ніж за десять днів до її початку;

розміщувати на офіційному веб-сайті органу державного архітектурно-будівельного контролю інформацію про проведення позапланової перевірки в день її початку (п. 12 Порядку).

У зв’язку з вищезазначеним, прошу:

1) у межах повноважень відреагувати на зазначену ситуацію, притягнути винних осіб до відповідальності та вчинити інші передбачені законодавством України заходи впливу у зв’язку із порушенням Медичним центром «Сіті Клініка» (ТОВ «МЕД-ГРУП», код ЄДРПОУ – 41024777, ТОВ «ЕЙР КЛІНІКА», код ЄДРПОУ - 43746706) законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, стандартів та правил;

2) видати наказ про проведення та провести перевірку відповідності виконання будівельних робіт у Медичному центрі «Сіті Клініка» (ТОВ «МЕД-ГРУП», код ЄДРПОУ – 41024777, ТОВ «ЕЙР КЛІНІКА», код ЄДРПОУ - 43746706)  за адресою: м. Київ, вул. А.Ахматової, 46-А, законодавству у сфері містобудівної діяльності, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, в тому числі вимогам ДБН В.2.2-10:2019 «Будинки і споруди ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки, видати обов’язковий для виконання припис щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил та притягнути винних осіб до відповідальності.

Відповідь на зазначену скаргу, в тому числі результати проведення перевірки, прошу надіслати на мою поштову адресу: 03083, м. Київ, вул. Адмірала Ушакова 36-а.

Додатки:

1.     Копія свідоцтва про смерть Шестопалової О.В.

2.     Копія паспорту та РНОКПП Шестопалова В.В.  

 

Шестопалов В.В.

Теги: скарга,Сіті Клініка,Шестопалова Олена Володимирівна,ТОВ МЕД-ГРУП,ДАБІ,звернення ,Сити Клиника

Редактор: [email protected]

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео