Інформаційне агентство УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у ІІ кварталі 2017 року

Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у ІІ кварталі 2017 року
27510 ПЕРЕГЛЯДІВ

У IІ кварталі 2017 року економіка України зросла на 2.3% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2.5% р/р у І кварталі. Про це свідчать уточнені дані Державної служби статистики України. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0.6% порівняно з попереднім кварталом.

Темпи зростання реального ВВП перевищили оцінки Національного банку, опубліковані в Інфляційному звіті за липень 2017 року.
В першу чергу зростанню економіки у цей період сприяло поліпшення фінансового стану підприємств та їх ділових очікувань, внаслідок чого підвищилась інвестиційна активність бізнесу. За підсумками ІІ кварталу зростання інвестицій в основний капітал у ІІ кварталі прискорилося до 23.7% р/р, незважаючи на підвищення бази порівняння.
Також відчутно прискорилося зростання приватного споживання домогосподарств – до 6.9% р/р. Цьому сприяло підвищення реальної заробітної плати та поліпшення споживчих настроїв. Однак в умовах стриманої фіскальної політики відновилося падіння споживчих витрат сектору загального державного управління (на 7.8% р/р).
Збільшення внутрішнього попиту сприяло нарощенню активності в більшості ключових видів діяльності, зокрема:
 прискорилося зростання валової доданої вартості (ВДВ) будівництва (до 28.8% р/р) та торгівлі (до 3.8% р/р);
 тривало зростання ВДВ секторів послуг, за винятком тих, які переважно фінансуються видатками бюджету (освіта, охорона здоров’я, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок);
 у промисловості, попри труднощі в згаданих вище гірничо-металургійному комплексі та енергетиці, суттєво поліпшилися показники виробництва інших галузей, зокрема машинобудування. Відповідно, прискорилося зростання ВДВ переробної промисловості (до 4.2% р/р).
Водночас погіршилися показники зовнішньої торгівлі. Поглиблення падіння експорту (до 2.1% р/р) відображало наслідки припинення торгівлі з неконтрольованими територіями, а прискорення зростання імпорту (до 4.6% р/р) відбулось за рахунок вищих обсягів закачування природного газу порівняно з відповідним періодом минулого року, а також зростанням інвестиційного та споживчого попиту.
В той же час, хоча економіка у IІ кварталі продовжувала зростати, темп її росту сповільнився. Уповільнення росту ВВП відповідало очікуванням Національного банку, і пов’язано із адаптацією підприємств гірничо-металургійного комплексу та енергетики до нових умов діяльності, в яких вони опинилися внаслідок розриву торговельно-транспортних зв’язків на сході країни. Крім того, поглибилося падіння в сільському господарстві, як за рахунок подальшого спаду у тваринництві, так і через пізніший старт збиральної кампанії цього року порівняно з минулим.
Незначне уповільнення приросту економіки продовжиться і в другому півріччі.
У цей період традиційно зростає вага рослинництва. Цього року очікується високий врожай, який однак буде дещо меншим порівняно з рекордним попереднім роком.
В окремих видах діяльності зростання сповільниться на тлі підвищення бази порівняння. Насамперед це буде помітно у будівництві та інших видах діяльності, що залежать від інвестиційної активності.
Інвестиційний попит при цьому залишиться високим. Про це зокрема свідчать ділові очікування підприємств, які в III кварталі 2017 року були найвищими з середини 2013 року.
Також поліпшується цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, що відображається в нарощуванні випуску металургійними підприємствами.
В цілому, поточна динаміка показників реального сектору та результати першого півріччя 2017 року свідчать про збільшення ймовірності того, що економічне зростання за підсумками 2017 року перевищить прогноз Національного банку (1.6% р/р), оприлюднений в Інфляційному звіті за липень 2017 року.

Передрук матеріалів, використання фото, відео дозволяється тільки за умови посилання на «Інформаційне агентство УНТ» та зазначення автора. «Інформаційне агентство УНТ» не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Редактор: redaktor@unt.ua

© 2018 Інформаційне агентство УНТ Українське Народне Телебачення