Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Основні права та обов’язки державних виконавців у ході виконання професійних обов’язків!

Основні права та обов’язки державних виконавців у ході виконання професійних обов’язків!
348037 ПЕРЕГЛЯДІВ
Знайшли себе у Реєстрі боржників, отримали звістку про наявність заборгованості у застосунку «ДІЯ» чи повідомлення про відкриття виконавчого провадження від #ДВС?
Тоді Вам доведеться мати справу з державним, а у деяких випадках з приватним виконавцем!
 
Ділимось з Вами основними правами та обов’язками державних виконавців у ході виконання професійних обов’язків!
Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.
Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно❕, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.
Зауважимо, що до професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.
Також державний чи приватний виконавець зобов’язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.
Виконавець зобов’язаний вживати передбачених законодаством заходів щодо примусового виконання рішень
неупереджено,
ефективно,
своєчасно
і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
 
А також:
- здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом та законодавством;
- надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість - ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;
- розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання;
заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин;
- роз’яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов’язки;
 
Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:
 
-проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до законодавства;
-проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;
-з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну;
-за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити до них;
-безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх;
-накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
-накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
-здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з виконавчим провадженням;
-використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна;
-приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за наявності письмової заяви стягувача;
звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;
-звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб;
-залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання;
-накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;
-застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, відеозапис;
вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень -за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;
-отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
Та інші права, передбачені законодавством.

Редактор: [email protected]

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео