Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Зміни у законодавстві про звернення, які зумовлює Закон про адміністративну процедуру

Зміни у законодавстві про звернення,  які зумовлює Закон про адміністративну процедуру
326153 ПЕРЕГЛЯДІВ
Ключові зміни у законодавстві про звернення, які зумовлює Закон про адміністративну процедуру, стосуються зміни видів звернень, які розглядатимуться за законом про звернення, зокрема це стосується скарг.
При цьому оновлення законодавства про звернення має відбуватися комплексно, оскільки воно, на сьогодні, зберігає іншу філософію взаємовідносин заявників і суб’єктів владних повноважень, та не враховує повною мірою сучасні підходи щодо ключових принципів такої взаємодії, зокрема, як рівності перед законом, своєчасність і розумний строк, ефективність тощо.
Також у Законі розширено перелік суб’єктів звернення, які не обмежуються лише громадянами, уточнені права та обов’язки суб’єктів звернення.
Зокрема, більше деталізовано право заявника отримати інформацію про порядок подання і розгляду звернень, про реєстрацію звернення та стан його розгляду, а також на інформування у разі залишення звернення без розгляду.
Які основні новації законопроєкту загалом?
Основною новацією є чітке розмежування між зверненнями, які вирішуватимуться згідно із Законом про адміністративну процедуру, і зверненнями, які розглядатимуться відповідно до Закону про звернення.
Однією з особливостей оновленого правового регулювання є запровадження такого виду звернення як прохання – це звернення щодо отримання роз’яснення щодо здійснення державної політики, вирішення питань місцевого значення.
Крім того, суб’єкти розгляду будуть забезпечувати щорічний внутрішній моніторинг за дотриманням вимог закону.
Також положеннями Закону передбачається, що з метою оперативного опрацювання звернень суб’єктами їх розгляду, функціонують системи опрацювання звернень, засобами яких з допомогою електронної комунікації забезпечується прийняття до розгляду та належне реагування суб’єктів розгляду на звернення.
Важливою новелою є уточнення вимог до звернення. Так, передбачено, що у випадку заповнення електронної форми електронне звернення може бути подано без накладання електронного підпису за умови автентифікації особи, яка подає звернення, відповідно до вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
Оновився підхід щодо проведення особистого прийому, зокрема, передбачена можливість проводити прийом за допомогою відеоконференцзв’язку (онлайн-прийом).
Проєкт Закону в цілому підвищить якість та ефективність розгляду звернень органами влади.
Яким чином Закон про звернення буде координуватися з Законом “Про адміністративну процедуру”, який набере чинності у грудні 2023 року?
Наприклад, якщо громадянин звертається до органу, який надає адміністративні послуги, таке звернення розглядається в порядку, визначеному Законом України «Про адміністративну процедуру».
Якщо особа звертається до органу влади з проханням видати їй певну ліцензію чи дозвіл, оформити та видати певний обов’язковий документ, призначити виплату (субсидію), залучити до розгляду питання, рішення щодо якого може негативно вплинути на її інтереси (погодження щодо будівництва певного соціально-економічного об’єкта) – такі правовідносини також будуть регулюватися Законом України «Про адміністративну процедуру».
А якщо особа звертається до відповідного органу влади з запитом, наприклад, роз’яснити їй положення законодавства, надати інформацію щодо графіку роботи органу, порядку відвідування приміщення органу, строків та вартості будівництва/реконструкції/ремонту певного об’єкта, з пропозиціями щодо зміни графіку робочого часу органу (особистого прийому), більш етичної поведінки службовців, зі скаргою на ненадання територіальним органом відповідного міністерства або самого міністерства відповіді на попереднє звернення – такі правовідносини будуть регулюватися Законом про звернення.
Яким чином планується регулювати “заяви”, “скарги”, “пропозиції”, “запити”, “петиції”? Що тут змінюється?
У Законі надається визначення термінів: звернення, пропозиція, прохання, петиція, скарга (стаття 2).
Особливістю оновленого правового регулювання є запровадження такого виду звернення, як прохання щодо отримання роз’яснення щодо здійснення державної політики, вирішення питань місцевого значення.
Також уточнюється поняття скарги, яка буде вимогою щодо обмеженого кола питань, а саме щодо ненадання ним відповіді на звернення або залишення звернення без розгляду.
Передбачається, що пропозиція це порада, рекомендація, зауваження щодо формування державної політики, покращення діяльності органу влади.
Уточнено, що петиції подаються щодо питання, яке має саме публічний інтерес і має бути підтримано у суспіль.

Редактор: unt@ukr.net

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео