Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

ЧИ МОЖЛИВА ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ?

ЧИ МОЖЛИВА ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ?
350968 ПЕРЕГЛЯДІВ

Рівність не означає, що жінки та чоловіки стають однаковими.

Проте вона свідчить про те, що права, відповідальність та можливості людей не мають залежати від того, народилися вони жінками чи чоловіками.

Гендерна рівність — це не виключно жіноче питання, вона має стосуватися та повністю залучати як жінок, так і чоловіків.
Рівність між жінками і чоловіками є питанням прав людини та умовою і показником сталого людиноцентричного розвитку.
Йдеться про різні сфери життясімейні, трудові, правові відносини, міжособистісні стосунки між людьми.
Часто на заваді цьому стають так звані соціальні бар’єри: усталені уявлення про соціальні ролі чоловіка та жінки у суспільстві, страх осуду, гендерні стереотипи тощо.
Забезпечення ґендерної рівності є серйозним ресурсом економічного та соціального розвитку та безпеки, який в Україні поки що використовується недостатньо.

У серії публікацій будемо знайомити Вас із законами, які регулюють підходи до рівності у суспільстві.
ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (у редакції від 03.08.2023): Державна політика (відповідно до Закону) щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:
- утвердження ґендерної рівності;
- недопущення дискримінації за ознакою статі;
- застосування позитивних дій;
- запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
- забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
- забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;
- підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;
- виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;
- захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Зауважимо, що на законодавчому рівні забороняється дискримінація за ознакою статі.
Проте, не вважаються дискримінацією за ознакою статі:
*спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;
*обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом; різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
*особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я; позитивні дії.

Детальніше про права жінок та чоловіків у питаннях гендерної рівності за ліком у тексті Закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Редактор: unt@ukr.net

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео