Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Публічний звіт про діяльність організації 2021 року

Публічний звіт про діяльність організації 2021 року
234344 ПЕРЕГЛЯДІВ

 

За підсумками 2021 року Всеукраїнська громадська організація  «Національний комітет по боротьбі з корупцією» продемонструвала нові досягнення у захисті громадян, охороні їхніх свобод та інтересів. 

Для досягнень Комітетом використовувалися такі методи:

  • збереження та розширення співпраці з правоохоронними органами та органами державної влади у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією настільки, наскільки це дозволено існуючими нормативно-правовими актами;
  • активна участь у розробці науково-дослідницьких праць з проблематики боротьби з організованою злочинністю та корупцією, постійне удосконалення методів та прийомів взаємодії роботи правоохоронних органів щодо подолання зростання злочинних діянь;
  • робота над створенням атмосфери нетерпимості до злочинності у суспільстві;
  • регулярна участь в організації науково-практичних конференцій, лекцій, семінарів-практикумів з метою подолання колізій чинного законодавства, що виникають в процесі боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Згідно зі своїм статутом, Комітет надавав аналітично-правову допомогу з виявлення, усунення або нейтралізації негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та корупцію. Також брав участь у загальнодержавних і громадських заходах, що сприяють недопущенню втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх. Серед важливих напрямів діяльності – проведення роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації з метою подолання негативних явищ, що породжують організовану злочинність та корупцію.

Співпрацюючи з правоохоронними органами щодо протидії використання учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об’єднань громадян і засобів масової інформації, членам Комітету вдалося досягнути значної частини поставлених завдань та покращити роботу, розпочату у попередні роки.

Протягом 2021 року дуже активно провадилася співпраця з вищими навчальними та науково-дослідницькими закладами. Головним завданням такої співпраці було вироблення теоретичних засад удосконалення правових засобів боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Заснування та розвиток роботи засобів масової інформації також сприяв досягнення цієї мети.

Було проведено також ряд наукових досліджень з проблем військового будівництва, організації оборони, забезпечення безпеки країни, боротьби  із злочинністю, проводилися публічні обговорення їх результатів. Продовжується робота з забезпечення діяльності офіційних спостерігачів на місцевих виборах та надання їм усіх прав, передбачених Законом України.

 

 

Редактор: unt@ukr.net

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео