Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Результати анкетування «Якість освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка очима бакалаврів»

Результати анкетування «Якість освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка очима бакалаврів»
357210 ПЕРЕГЛЯДІВ

13 червня 2022 р. на засіданні ректорату Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка начальниця відділу забезпечення якості освіти та акредитації Дар’я Бридун представила результати анкетування «Якість освіти очима здобувачів ОС “Бакалавр”». Доповідачка відзначила, що протягом квітня– травня 2022 р. в університеті відбулося щорічне анонімне, з дотриманням вимог академічної доброчесності, анкетування «Якість освіти в ПНПУ імені В.Г. Короленка очима бакалаврів».

В опитуванні взяв участь 461 респондент, здобувачі освіти оцінювали 27 освітніх програм і 752 навчальні дисципліни. Для оцінювання застосовувалася 5-тибальна шкала.

Результати анкетування потвердили, що здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти досить високо оцінили якість освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка. Так, якість освітніх програм оцінили в межах 3,75–5 б.

 

Середня оцінка якості викладання навчальних дисциплін за окремими критеріями по університету становить 4,8 б.

 Якість викладання на освітніх програмах становить 100%. Задоволеність здобувачів практичним навчанням на освітніх програмах знаходиться в межах 4,5–5 балів і становить 100%.

Забезпечення права здобувачів на вільний вибір необов’язкових навчальних дисциплін – 91,4%

Анкетування засвідчило, що поінформованість здобувачів про правила академічної доброчесності складає 95,2 % опитаних, а відсоток здобувачів, які мали зауваження від викладачів щодо академічної доброчесності – 7,4%.

Результати анкетування дали можливість визначити оцінку здобувачами якості освітніх програм, оцінку якості викладання навчальних дисциплін та задоволеності практичним навчання на освітніх програмах, оцінку здобувачами рівня забезпечення академічної свободи, оцінку здобувачами поінформованості про вимоги академічної доброчесності.

Результати анкетування разом з відгуками, пропозиціями будуть  розглянуті на радах факультетів та засіданнях робочих груп з метою оновлення освітніх програм, які пропонує університет здобувачам освіти.

Редактор: [email protected]

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео