Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Що таке публічна інформація - роз'яснення від фахівців Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів)

Що таке публічна інформація - роз'яснення від фахівців Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів)
383980 ПЕРЕГЛЯДІВ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.
В частині другій цієї статті зазначено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом, а доступ до неї забезпечується шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом надання її за запитами на інформацію.
Що стосується публічної інформації з обмеженим доступом, то нею згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. При цьому не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації.
Таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя і лише за умови, що розголошення цієї інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам або шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу, передбачену законом, таємницю.
Обмеження доступу до публічної інформації застосовується в інтересах національної безпеки, громадської безпеки, територіальної цілісності, запобігання заворушенням або злочинам, охорони здоров’я та моралі, захисту репутації та прав інших осіб, запобігання розголошенню конфіденційної інформації, підтримки авторитету й безсторонності суду.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно

Редактор: [email protected]

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео